Balada (Bonus)

Pohnevali sme sa moje oči a ja
prezradili včera, čo už dlho taja.
Keď sme sa vracali spolu s milým k lesu,
odbehli mi vzdorne ku skalnému tesu.

Refrén:
Bala-bala-balada, bala-bala-balada.
Bala-bala-balada, bala-bala-balada.

Darmo som volala za sebou ich v hneve.
Musel ísť môj milý ku skalinám pre ne.
A keď mi ich podal silnou mužnou dlaňou,
nebola som ja viac vlastných očí paňou.

Refrén:
Bala-bala-balada, bala-bala-balada.
Bala-bala-balada, bala-bala-balada.

Bala-bala-balada, bala-bala-balada.
Bala-bala-balada, bala-bala-balada.

Bala-bala-balada, bala-bala-balada.
Bala-bala-balada, bala-bala-balada.